Menu Zavrieť

Členstvo v OZ GOODWILL 

Členom občianskeho združenia OZ GOODWILL Rampová 7 sa stáva ten, ktorý v aktuálnom semestri zaplatí členský poplatok.

Poplatok je 27€

Člen OZ GOODWILL môže využívať pripojenie na internet, spoločenské miestnosti a iné (posilovňa, kardio miestnosť, , spoločenská miestnosť, altánok)

ČO TREBA UROBIŤ:

1. REGISTOVAŤ SA / (mať aktuálne údaje) na portáli :

USERPANEL.pcklub.sk/

2. UHRADIŤ ČLENSKÝ POPLATOK

úhrady za členstvo v OZ (a s tým spojené všetky výhody, napr. internetové pripojenie) je možné uhradiť len prevodom na číslo účtu:

SK21 1100 0000 0029 2589 0278

suma:

27,00€

variabilný symbol:
je vygenerovaný pri vytvorení účtu v userpaneli